Χρήσιμες πληροφορίεςΠερίοδος Υποβολής Αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο επιμορφωτικό πρόγραμμα από 02/02/16 μέχρι 20/02/2016 ή μέχρι συμπλήρωσης του αριθμού των θέσεων. Λόγω συγκεκριμένου αριθμού θέσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Κόστος Συμμετοχής
Κόστος συμμετοχής ανά εκπαιδευόμενο: 220 ευρώ 

Για τα μέλη της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων: 180 ευρώ

Ομαδική εγγραφή εργαζομένων στον ίδιο φορέα (5 άτομα και άνω): 180 ευρώ 

Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να σταλεί email με τα ονόματα των συμμετεχόντων και σε ποιο φορέα εργάζονται. 

Εγγραφή στο πρόγραμμα

Παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες όπως αυτές αναγράφονται στην επίσημη ανακοίνωση του προγράμματος, στην ιστοσελίδα της ΕΕΕΕ στο διαδίκτυο: http://www.adulteduc.gr/  

Last modified: Saturday, 6 February 2016, 5:22 PM