ΕπικοινωνίαΕπιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων:
Χριστίνα Κόκκου 
210-6012297 / 6979724757 (10:30-17:30)
Email: adulteduc.courses@gmail.com 

Website: www.adulteduc.gr

Διδάσκοντες:
Νίκος Κ. Σηφάκις: sifakis@eap.gr
Στεφανία Κορδία: stefania.kordia@ac.eap.gr

Last modified: Saturday, 6 February 2016, 5:33 PM