Συντονιστής: Νίκος Κ. Σηφάκις
Διδάσκοντες:    
Νίκος Κ. Σηφάκις
Σταφανία Κορδία


Ο Νίκος Κ. Σηφάκις είναι αναπληρωτής καθηγητής διδακτικής της γλώσσας στη Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) και διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας» της. Έχει διδακτορικό στη Γλώσσα και Γλωσσολογία από το Πανεπιστήμιο του Έσσεξ (UK). Διδάσκει στο ΕΑΠ από το 1998, και είναι ακαδημαϊκά υπεύθυνος για τις Θεματικές Ενότητες «Διδασκαλία των γλωσσικών δεξιοτήτων», «Εκπαίδευση των καθηγητών Αγγλικής» και «Αγγλικά για ειδικούς σκοπούς». Έχει ασχοληθεί με την παραγωγή εκπαιδευτικού εξ αποστάσεως υλικού ως συγγραφέας και ως κριτικός αναγνώστης. Ίδρυσε και επιμελείται το επιστημονικό περιοδικό Research Papers in Language Teaching and Learning (http://rpltl.eap.gr/) της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του ΕΑΠ. Δραστηριοποιείται ερευνητικά στις περιοχές της διαπολιτισμικής επικοινωνίας και εκπαίδευσης, της Αγγλικής ως διεθνούς γλώσσας (lingua franca), της διδακτικής μεθοδολογίας και εκπαίδευσης, ενώ έχει δημοσιεύσει ερευνητικά άρθρα σε διεθνείς επιστημονικές επιθεωρήσεις (όπως TESOL Quarterly, ELT Journal, ESP Journal, International Journal of Applied Linguistics, Language and Education, System). Το 2012 εξέδωσε το βιβλίο του Αγγλική γλώσσα και παγκοσμιοποίηση: όψεις της σύγχρονης πραγματικότητας στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο (εκδ. Ηρόδοτος).

Η Στεφανία Κορδία είναι υποψήφια διδάκτωρ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) και ερευνά τη μετασχηματιστική προοπτική της εκπαίδευσης εκπαιδευτικών με έμφαση στην Αγγλική ως lingua franca. Είναι κάτοχος Πτυχίου στην Αγγλική Γλώσσα και Λογοτεχνία από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (M.Ed. in TESOL) από το ΕΑΠ (με άριστα). Κατέχει, επίσης, Δίπλωμα στη Μετάφραση, με ειδίκευση στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες, και Δίπλωμα στον τομέα της Γλώσσας και Γλωσσολογίας. Διδάσκει την Αγγλική σε Ομιλητές Άλλων Γλωσσών (ESOL) περισσότερο από δέκα χρόνια. Έχει κάνει εισηγήσεις σε διάφορα διεθνή συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μεταξύ των οποίων το 6ο και το 7ο Διεθνές Συνέδριο της Αγγλικής ως Lingua Franca (ELF) και το 21ο Συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης για τα World Englishes (IAWE), ενώ άρθρα και κεφάλαια βιβλίων που έχει συγγράψει, ατομικά ή σε συνεργασία με άλλους ερευνητές, έχουν ήδη δημοσιευθεί ή βρίσκονται υπό έκδοση. Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνεται η ανάπτυξη και ο σχεδιασμός αναλυτικών προγραμμάτων και εκπαιδευτικού υλικού, η διδακτική της Αγγλικής, η Αγγλική ως διεθνής lingua franca και η εκπαίδευση και επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών.

Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 6 Φεβρουάριος 2016, 5:02 μμ