ΣκοπόςΗ Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΕΕΕΕ) διοργανώνει το εν λόγω Πρόγραμμα με πρωτοποριακό υλικό και μεθόδους και γνώμονα τη διαπιστωμένη ανάγκη των εκπαιδευτικών για αποτελεσματική υποστήριξη στο έργο τους. Πρωταρχικό σκοπό του Προγράμματος αποτελεί η επαγγελματική εξέλιξη των συμμετεχόντων και η προώθηση του αναστοχασμού και της κριτικής σκέψης τους.

Στόχοι
Το Πρόγραμμα αποσκοπεί στο να αναπτυχθούν οι γνώσεις και ικανότητες των εκπαιδευτικών Αγγλικής Γλώσσας που σχετίζονται με:

  • α) την προετοιμασία, τον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή της διδασκαλίας του μαθήματος της Αγγλικής γλώσσας λαμβάνοντας υπόψη τις πολύπλοκες επιδράσεις της παγκοσμιοποίησης στη χρήση της γλώσσας,

  • β) την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, και ιδιαιτέρως του διαδικτύου, στη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας στη σύγχρονη εποχή,

  • γ) την υιοθέτηση και εφαρμογή στην πράξη μιας παιδαγωγικής προσέγγισης με επίγνωση της Αγγλικής ως διεθνούς κοινής γλώσσας επικοινωνίας, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών που οι ίδιοι διδάσκουν.

Επιπλέον, το Πρόγραμμα περιλαμβάνει μεθόδους και πρακτικές από το πεδίο της Δια Βίου Μάθησης – Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Με αυτόν τον τρόπο οι συμμετέχοντες θα μπορούν να αντλούν και να αναπροσαρμόζουν ιδέες χρήσιμες για το εκπαιδευτικό τους έργο, αφετέρου να δραστηριοποιούνται, εάν επιθυμούν, και σε φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων (Κέντρα Δια Βίου Μάθησης των Δήμων, ΣΔΕ, ΚΕΚ, φορείς αντιμετώπισης του κοινωνικού αποκλεισμού, ΜΚΟ, κ.ο.κ.).

Εν συντομία, το πρόγραμμα ονομάζεται «ELF-GATE Project», το οποίο έχει προκύψει από τα αρχικά των θεμάτων στα οποία εστιάζει: Αγγλική ως κοινή γλώσσα επικοινωνίας (English as a lingua franca, ELF), παγκοσμιοποίηση και τεχνολογία (globalisation and technology) στην διδασκαλία της Αγγλικής (English language teaching)

Last modified: Saturday, 6 February 2016, 5:05 PM