Εκπαίδευση εκπαιδευτικώνΣύμφωνα με τις σύγχρονες αντιλήψεις στον τομέα της Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών, το Πρόγραμμα διεξάγεται με μεικτή μέθοδο, συνδυάζοντας κατάλληλα τεχνικές της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και συμβουλευτικές συναντήσεις ή τηλεδιασκέψεις με τους διδάσκοντες.

Η παρούσα ιστοσελίδα έχει κατασκευαστεί ειδικά για τους σκοπούς αυτού του προγράμματος.

Last modified: Friday, 11 September 2015, 11:23 AM