Προϋποθέσεις συμμετοχήςΤο Πρόγραμμα απευθύνεται σε:
– Εκπαιδευτικούς Αγγλικής Γλώσσας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης
– Εκπαιδευτικούς Αγγλικής Γλώσσας με επίσημη άδεια διδασκαλίας

Οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα πρέπει είτε να είναι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί, είτε να έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε τάξη καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος. Επίσης, η πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι αναγκαία για την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος.

Last modified: Saturday, 6 February 2016, 5:26 PM